Các phiên bản xe tải isuzu 2018

XE TẢI ISUZU 1 TẤN 4 THÙNG BẠT

Hộp số Số tay 5 cấp
Chỗ ngồi 03
LIÊN HỆ 0989.853.775

XE ISUZU 1 TẤN 4 THÙNG KÍN

Hộp số Số sàn 5 cấp
Chỗ ngồi 03
LIÊN HỆ 0989.853.775

XE ISUZU 1 TẤN 9 THÙNG BẠT

Hộp số Số sàn 5 cấp
Chỗ ngồi 03
LIÊN HỆ 0989.853.775

XE ISUZU 1 TẤN 9 THÙNG KÍN

Hộp số Số sàn 5 cấp
Chỗ ngồi 03
LIÊN HỆ 0989.853.775

XE TẢI ISUZU NÂNG TẢI 2 TẤN 4 THÙNG BẠT

Hộp số Số tay 5 cấp
Chỗ ngồi 03
LIÊN HỆ 0989.853.775

XE TẢI ISUZU NÂNG TẢI 2 TẤN 4 THÙNG KÍN

Hộp số Số sàn 5 cấp
Chỗ ngồi 03
Liên hệ 0989.853.775

XE TẢI ISUZU NÂNG TẢI 2 TẤN 9 THÙNG BẠT

Hộp số Số sàn 5 cấp
Chỗ ngồi 03
Liên hệ 0989.853.775

XE TẢI ISUZU NÂNG TẢI 2 TẤN 9 THÙNG KÍN

Hộp số Số tay 5 cấp
Chỗ ngồi 03
Liên hệ 0989.853.775